Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů odpovědným za jejich zpracování je:

IT REMARKETING Łukasz Konecki
Koźla 3/11
Varšava 00-234 ​​
info@pouzitepc.cz

Děkujeme za Váš zájem o náš internetový obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže naleznete informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

1. Přístup k datům a hosting

Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí osobních údajů. S každým přístupem na webový server probíhá pouze tzv protokoly serveru, např. název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas požadavku, množství přenesených dat a poskytovatele internetových služeb, který požadavek zadal (tzv. protokoly přístupu) a dokumentuje návštěvu webu. Tyto údaje jsou analyzovány výhradně za účelem zajištění správného fungování našich webových stránek a zlepšení naší nabídky. Výše uvedené slouží v souladu s čl. 6 sekce 1 písmeno f GDPR, zajišťující náš oprávněný zájem na optimální a správné prezentaci našich webových stránek a nabídek.

1.1 Hosting

Veškeré přístupové údaje budou vymazány nejpozději do sedmi dnů po ukončení vaší návštěvy našich webových stránek.

Služby hostingu a zobrazování webových stránek jsou částečně poskytovány naším jménem našimi poskytovateli služeb v rámci externího zpracování dat. Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, veškeré přístupové údaje a údaje shromážděné ve formulářích zpřístupněných pro tento účel na našich webových stránkách budou zpracovávány na jejich serverech. Pokud máte nějaké dotazy ohledně našich poskytovatelů služeb a základů práce s nimi, kontaktujte nás. Naše kontaktní údaje naleznete v sekci „Naše kontaktní údaje a vaše práva“.

1.2 Content Delivery Network

Pro zkrácení doby načítání našeho webu používáme tzv sítě pro doručování obsahu („CDN“). V rámci služeb CDN je obsah na webových stránkách, např. velké multimediální soubory, dodáván prostřednictvím regionálních serverů externích poskytovatelů služeb CDN. To znamená, že tzv přístupové údaje. služby CDN. Služby, které jsou nám v této oblasti poskytovány, jsou poskytovány na základě dohod o důvěrnosti údajů uzavřených s poskytovateli služeb. Naši poskytovatelé služeb sídlí a/nebo používají servery umístěné v zemích mimo EU a EHP. Evropská komise nevydala rozhodnutí udávající adekvátní úroveň ochrany údajů ve vztahu k těmto zemím. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu našeho ve spolupráci s nimi nás prosím kontaktujte v části „Naše kontaktní údaje a „Právní ustanovení“.

2. Shromažďování a zpracování údajů za účelem realizace smlouvy a pro kontaktní účely

2.1 Zpracování údajů za účelem plnění smlouvy

Zpracováváme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete při objednávce za účelem plnění smlouvy (včetně dotazů na vyřizování reklamací ze záruky za vady či záruky a povinnosti informovat o nezbytných aktualizacích). Právním základem je v tomto ohledu čl. 6 sekce 1 písmeno b GDPR. Povinná pole byla takto označena, protože se týkají údajů, které jsou nutné k dokončení objednávky a bez jejich poskytnutí je nebudeme moci zpracovat. To, jaká data se shromažďují, vyplývá přímo z formulářů, do kterých se data zadávají.

Více informací o zpracování vašich údajů, zejména ohledně předávání údajů našim poskytovatelům služeb za účelem zpracování objednávky, platby a dopravy, naleznete v následujících částech těchto zásad ochrany osobních údajů. Po uzavření smlouvy bude zpracování vašich údajů omezeno a po uplynutí lhůt uchovávání požadovaných daňovými předpisy a zákonem o účetnictví budou tyto údaje vymazány (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR ) pokud výslovně nesouhlasíte (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR) k dalšímu použití těchto údajů pro jiné účely, nebo si vyhrazujeme právo je dále používat v případech povolených zákonem, o kterých vás informujeme v těchto zásadách ochrany osobních údajů .

Systém řízení zboží

Pro zpracování objednávek a realizaci kupní smlouvy využíváme také externí systém správy zboží. Naši poskytovatelé služeb nám poskytují služby v této oblasti na základě smlouvy o svěření dat. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, kontaktujte nás. Kontaktní údaje naleznete v sekci „Naše kontaktní údaje a vaše práva“.

2.2 Zákaznický účet

Pokud v souladu s čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR souhlasíte s vytvořením zákaznického účtu – budeme zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro tento účel. Budou také použity pro budoucí objednávky na našich webových stránkách. Váš zákaznický účet může být kdykoli smazán. Za tímto účelem nám zašlete zprávu na naši kontaktní adresu uvedenou v sekci „Naše kontaktní údaje a vaše práva“ nebo použijte příslušnou funkci v nastavení vašeho zákaznického účtu. Po smazání vašeho zákaznického účtu bude zpracování vašich údajů omezeno a po uplynutí lhůt uchovávání uvedených v daňových předpisech a zákoně o účetnictví budou tyto údaje vymazány (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), pokud výslovný souhlas s tím (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) 1 písm. a) GDPR) k dalšímu použití těchto údajů nebo v souladu s platnými právními předpisy si vyhrazujeme právo údaje dále používat pro jiné účely, v takovém případě vás informujeme v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

2.3 Zpracování údajů pro kontaktní účely

V rámci komunikace se Zákazníkem zpracováváme osobní údaje za účelem vyřízení vašich dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Tyto údaje nám poskytujete dobrovolně, když nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole byla takto označena, protože se týkají údajů nezbytných pro zpracování vašeho požadavku. To, jaká data se shromažďují, vyplývá přímo z formulářů, do kterých se data zadávají. Jakmile bude váš dotaz plně zvážen, budou vaše údaje vymazány, pokud jste neudělili svůj výslovný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) k dalšímu použití těchto údajů pro jiné účely nebo si vyhrazujeme právo na další používat v souladu se zákonem. povolené případy, jak jsou popsány v takové situaci, vás informujeme v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

3. Zpracování údajů pro účely dodání

Za účelem plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předáváme vaše údaje spediční společnosti, kterou jste si vybrali v objednávkovém procesu a která je pověřena dodáním objednaných produktů.

4. Zpracování údajů za účelem provádění plateb

Za účelem provádění plateb v našem internetovém obchodě spolupracujeme s externími poskytovateli služeb vyřizujících elektronické platby na internetu a předáváme vaše údaje společnosti zpracovávající platby vybrané v objednávkovém procesu. Výše uvedené je pro realizaci smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Zpracování dat pro prevenci podvodů a optimalizaci plateb

V některých situacích můžeme našim poskytovatelům služeb poskytnout další informace, které mohou použít kromě informací požadovaných ke zpracování vaší platby. Tito poskytovatelé služeb pak jednají jako zpracovatelé naším jménem a poskytují nám služby prevence podvodů a optimalizace platebních procesů (např. fakturace, analýza odmítnutí, podpora účetnictví). Podle Čl. 6 sekce 1 písmeno f GDPR, to slouží našim oprávněným zájmům v ochraně před zneužitím a podvody a efektivní správě plateb.

5. Marketingové kanály: e-mail

Odeslání pozvánky k napsání recenze vašeho nákupu

Pokud jste s tím během nebo po zadání objednávky souhlasili (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), zašleme vám na vaši e-mailovou adresu elektronickou výzvu k vyhodnocení nákupu v našem obchodě. Recenze/hodnocení poskytujeme prostřednictvím systému zpětné vazby, který používáme. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy o odvolání souhlasu na naši kontaktní adresu uvedenou v sekci „Naše kontaktní údaje a vaše práva“. Případně můžete také použít odkaz, který vám umožní odhlásit se ze seznamu příjemců newsletteru obsaženého ve zprávě, která vás vyzývá k vyjádření vašeho názoru.

Pozvánky k zanechání recenzí zasílá náš poskytovatel služeb Trusted Shops AG Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo („Trusted Shops“). V rámci zasílání pozvánek dostáváme od důvěryhodných obchodů informace o stavu (např. zda byla odeslána výzva k zanechání recenze a zda se dostala k příjemci). To se provádí v souladu s čl. 6 sekce 1 písmeno f GDPR za účelem sledování našeho oprávněného zájmu získat informace týkající se výzev k poskytnutí stanovisek za účelem provedení optimalizací na tomto základě, pokud je to nutné, a také sledování oprávněného zájmu společnosti Zaufany Kupuj, abychom mohli tuto službu nabízet.

Společně s Trusted Shops jsme zodpovědní za zasílání pozvánek na zpětnou vazbu a za shromažďování a zobrazování informací týkajících se recenzí a hodnocení nebo stavu.

6. Soubory cookie a podobné technologie

Obecná informace

Abychom zatraktivnili Vaši návštěvu našeho webu a umožnili Vám využívat jeho klíčové funkce, využíváme technologické nástroje, včetně tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho koncového zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, se vymažou po skončení relace prohlížeče, tj. po jejím zavření (takzvané soubory cookie relace). Další soubory cookie se ukládají na vaše koncové zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě webu (tzv. trvalé soubory cookie).

Ochrana soukromí koncového zařízení

Při využívání naší online nabídky využíváme technologie, které jsou nezbytně nutné pro zajištění správného a optimálního využití potřebných funkcí našeho webu. V tomto ohledu uložení informací na koncovém zařízení uživatele nebo získání přístupu k informacím již uloženým na koncovém zařízení uživatele nevyžaduje souhlas uživatele.

U funkcí, které nejsou nezbytně nutné, je vyžadován souhlas uživatele s uložením informací na koncovém zařízení uživatele nebo s přístupem k informacím již uloženým na koncovém zařízení uživatele. Upozorňujeme, že bez souhlasu nemusí být některé funkce nebo prvky webových stránek plně dostupné. Souhlas daný uživatelem zůstává v platnosti, dokud není odvolán, nakonfigurováno nastavení nebo resetována příslušná nastavení na koncovém zařízení.

Další případy zpracování údajů pomocí cookies a dalších technologií

Používáme technologie, které jsou nezbytně nutné pro správné a optimální využití potřebných funkcí našich webových stránek (např. funkce nákupního košíku). Tyto technologie zpracovávají údaje, jako je vaše IP adresa, čas návštěvy webové stránky, informace o vašem zařízení a prohlížeči a také informace o používání našich webových stránek (např. obsah nákupního košíku). To slouží v souladu s čl. 6 sekce 1 písmeno f GDPR, abychom mohli sledovat náš oprávněný zájem na optimální prezentaci naší nabídky.

Kromě toho také využíváme technologické nástroje k plnění našich zákonných povinností (např. k prokázání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů), jakož i pro účely webové analýzy a internetového marketingu. Další informace o tomto tématu, včetně příslušného právního základu pro zpracování údajů, naleznete v následujících částech těchto zásad ochrany osobních údajů.

V nabídce nápovědy vašeho webového prohlížeče najdete vysvětlení, jak můžete změnit nastavení souborů cookie. Jsou k dispozici na níže uvedených odkazech: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Pokud jste nám udělili souhlas s používáním určitých technologických nástrojů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), můžete jej kdykoli odvolat. Pokud si přejete svůj souhlas odvolat, kontaktujte nás na kontaktní adrese uvedené v části „Naše kontaktní údaje a vaše práva“.

7. Používání cookies a podobných technologických nástrojů

Pokud jste s tím souhlasili (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), používáme na našich webových stránkách soubory cookie uvedené níže a další podobné technologické nástroje od externích poskytovatelů služeb. Po dosažení účelu zpracování a ukončení používání daného technologického nástroje budou údaje shromážděné v rámci používání těchto nástrojů vymazány. Váš souhlas může být kdykoli odvolán. Podrobné informace o možnosti odvolání souhlasu a právu vznést námitku naleznete v sekci „Cookies a podobné technologie“. Více informací naleznete na stránkách jednotlivých poskytovatelů služeb. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, kontaktujte nás. Kontaktní údaje naleznete v sekci „Naše kontaktní údaje a vaše práva“.

7.1 Používání služeb Google

Google Analytics

Pro účely analýzy webu využíváme také nástroj Google Signals, který je rozšířením služeb Google Analytics a umožňuje tzv. „cross-device Tracking“ (identifikace uživatelů používajících více zařízení). To znamená, že pokud jsou vaše zařízení s připojením k internetu připojena k vašemu účtu Google a vy jste ve svém účtu Google aktivovali možnost „personalizovaná reklama“, může společnost Google generovat zprávy o tom, jak používáte naše webové stránky (zejména počet uživatelů na různých zařízeních ), i když změníte zařízení. Vaše osobní údaje v tomto ohledu nezpracováváme, dostáváme pouze statistiky založené na funkcích a technologiích signálů Google.

Google Ads

Pomocí Google Ads propagujeme naše webové stránky ve výsledcích vyhledávání a na webových stránkách třetích stran. Za tímto účelem se při návštěvě našich webových stránek do vašeho zařízení automaticky uloží remarketingový cookie Google, který na základě vámi navštívených stránek umožňuje zobrazování reklam přizpůsobených vašim zájmům, zpracování vašich údajů (IP adresy) pomocí pseudonymní identifikátor (ID). , čas návštěv stránek, informace o zařízení a prohlížeči a informace týkající se vašeho používání našich stránek). Další zpracování údajů probíhá pouze v případě, že jste v nastavení účtu Google aktivovali možnost personalizace reklam. V takovém případě – pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ke Googlu, použije Google vaše údaje spolu s údaji shromážděnými v rámci Google Analytics k vytvoření a definování tzv. seznamy cílových skupin pro účely remarketingu na různých zařízeních.

Používáme technologické nástroje uvedené níže od společnosti Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Informace shromažďované automaticky technologiemi Google týkající se používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam se ukládají. Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti pro Spojené státy. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí. Pokud není pro jednotlivé technologie Google popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, zpracování údajů je založeno na smlouvě uzavřené se společností Google o společné kontrole osobních údajů v souladu s čl. 26 GDPR. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cz

K analýze používání našich webových stránek používáme Google Analytics – nástroj pro analýzu webu od společnosti Google, který za tímto účelem automaticky zpracovává vaše údaje (IP adresa, čas návštěvy webové stránky, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace ohledně používání našich webových stránek). ) a na jejich základě vytváří pseudonymizované uživatelské profily. K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Když navštívíte naši webovou stránku z EU, vaše IP adresa je uložena na serveru v EU za účelem získání údajů o poloze a poté okamžitě smazána, než bude váš provoz přesměrován na jiné servery Google. Zpracování dat v rámci služby Google Analytics probíhá na základě smlouvy o svěření dat uzavřené se společností Google.

Pro účely webové analýzy používáme sledování konverzí Google Ads k měření a analýze vašeho chování, když jste navštívili naše webové stránky prostřednictvím reklam Google Ads. Za tímto účelem mohou být využívány soubory cookie a údaje jako: IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace související s používáním našich webových stránek, např. návštěva webových stránek nebo přihlášení k odběru newsletteru, mohou být zpracovány. Na základě těchto údajů jsou pak vytvořeny pseudonymní uživatelské profily.

7.2 Používání služeb Facebooku

Facebook pixel

Používáme pixel Facebooku poskytovaný společností Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Rozsah funkcí nástroje Facebook Piksel, který používáme, je uveden níže. Facebook pixel automaticky shromažďuje a ukládá údaje (vaši IP adresu, čas návštěvy webové stránky, informace o vašem zařízení a prohlížeči a také informace související s používáním našich webových stránek, např. návštěva webových stránek nebo přihlášení k odběru newsletteru). Na základě těchto údajů jsou pak vytvořeny pseudonymní uživatelské profily.
Za tímto účelem, když navštívíte naši webovou stránku, uloží pixel Facebooku do vašeho zařízení soubor cookie, který vašemu prohlížeči umožní automaticky rozpoznat, když navštívíte jiné webové stránky, pomocí pseudonymizovaného identifikátoru cookie. Facebook tyto informace spojí s dalšími údaji z vašeho účtu na Facebooku a použije je k přípravě zpráv o aktivitě na webu a poskytování dalších služeb souvisejících s vaším používáním webu, zejména k personalizaci reklamy. Informace shromážděné automaticky technologiemi Facebooku o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a tam uloženy. Ve vztahu k USA Evropská komise nevydala rozhodnutí potvrzující přiměřenost ochrany údajů. V rozsahu, v jakém jsme zodpovědní za přenos údajů do USA, je naše spolupráce založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů. Více informací o zpracování údajů Facebookem naleznete na: https://cz-cz.facebook.com/policy.php

Analytické nástroje

Facebook
V rámci nástrojů Facebook Business se statistiky o aktivitě uživatelů na našich webových stránkách generují na základě údajů shromážděných kódem Facebook pixelů týkajících se vašeho používání našich webových stránek. Zpracování dat Facebookem probíhá na základě podepsané smlouvy o svěření dat. Analýza dat (statistiky používání webových stránek) slouží k optimalizaci a zatraktivnění našich webových stránek.

Facebook reklamy (správa reklam)

Reklamy na Facebooku nám umožňují inzerovat naše webové stránky na Facebooku a dalších platformách. Definujeme parametry dané reklamní kampaně. Facebook je zodpovědný za přesnou implementaci a zejména za rozhodnutí o zobrazení dané reklamy jednotlivým uživatelům. Není-li u jednotlivých funkcí a nástrojů stanoveno jinak, je zpracování údajů prováděno na základě smlouvy o společné správě osobních údajů v souladu s čl. 26 GDPR. Společná odpovědnost je omezena na shromažďování údajů a jejich přenos do společnosti Facebook Ireland. To nezahrnuje následné zpracování údajů společností Facebook Ireland.

Na základě pseudonymizovaného Cookie ID uloženého Facebook Pixel a informací shromážděných o aktivitě uživatelů na našich webových stránkách vytváříme personalizované reklamy prostřednictvím funkce Facebook Pixel Remarketing.

Pro účely webové analýzy a optimalizace naší nabídky – využíváme funkci Facebook Pixel Conversions, která nám umožňuje analyzovat aktivitu uživatelů, kteří navštíví naše webové stránky prostřednictvím reklam zobrazovaných v rámci služby Facebook Ads. Zpracování dat Facebookem probíhá na základě podepsané smlouvy o svěření dat.

8. Integrace s Trustbadge Trusted Shops a dalšími widgety

Pokud jste udělili souhlas v souladu s čl. 6 sekce 1 písmeno 1 GDPR jsou na našem webu integrovány widgety Trusted Shops, aby mohly zobrazovat služby Trusted Shops (např. značka kvality, systém zpětné vazby) a nabízet produkty Trusted Shops kupujícím po zadání objednávky.

Trustbadge a prostřednictvím něj inzerované služby jsou nabídkou Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo (dále jen „Trusted Shops“), se kterými jsme společně odpovědni za ochranu společně kontrolovaných údajů v v souladu s čl. 26 GDPR. Tímto vás informujeme o hlavním obsahu společných ujednání mezi společnými správci (čl. 26 odst. 2 GDPR).

V rámci společné odpovědnosti mezi námi a Trusted Shops AG, pokud máte nějaké dotazy týkající se ochrany údajů a chcete uplatnit svá práva, kontaktujte prosím Trusted Shops pomocí kontaktních údajů uvedených v zásadách ochrany osobních údajů Trusted Shops. Bez ohledu na to se vždy můžete obrátit na správce údajů, kterého si vyberete. Váš dotaz nebo požadavek bude poté v případě potřeby předán druhému společnému správci ke zpracování/odpovědi.

8.1 Zpracování dat v rámci integrace Trustbadg a dalších widgetů

Trustbadge poskytuje americký poskytovatel obsahu CDN (Content-Delivery-Network). Přiměřená úroveň ochrany údajů je zajištěna standardními doložkami o ochraně údajů a dodatečnými smluvními ustanoveními.

Když vyvoláte Trustbadge, webový server automaticky uloží tzv log soubor (logy serveru), který obsahuje i vaši IP adresu, datum a čas požadavku, množství přenesených dat a operátora odesílajícího požadavek (přístupové údaje). a zdokumentuje žádost. IP adresa je ihned po sběru anonymizována, uložená data proto nelze přiřadit konkrétní osobě. Anonymizovaná data se používají hlavně pro účely statistické a chybové analýzy.

8.2 Zpracování údajů po zadání objednávky

Pokud jste udělili souhlas, po zadání objednávky bude mít Trustbadge přístup k informacím o objednávce uloženým na vašem koncovém zařízení (celková částka objednávky, číslo objednávky a případně zakoupený produkt) a vaši e-mailovou adresu použitou při zadávání objednávky. . E-mailová adresa je zašifrována pomocí jednosměrné kryptografické funkce. Hodnota hash je poté převedena do důvěryhodných obchodů spolu s informacemi o objednávce v souladu s čl. 6 sekce 1 bod 1 písm GDPR.

Slouží ke kontrole, zda jste již zaregistrováni v systému Trusted Shops AG, abyste mohli využívat nákupní služby Trusted Shops. Pokud jste již zaregistrováni, další zpracování údajů probíhá v souladu se smlouvou uzavřenou mezi vámi a Trusted Shops. Pokud nejste zaregistrováni nebo nesouhlasíte s tím, aby Trusbadge automaticky rozpoznával vaši registraci, budete mít možnost ručně se zaregistrovat k používání Služeb nebo provést nákup na základě stávající uživatelské smlouvy.

Za tímto účelem získává Trustbadge po zadání objednávky v obchodě přístup k následujícím informacím uloženým na koncovém zařízení, které používáte: celková částka objednávky, číslo objednávky a e-mailová adresa. To je nezbytné, abychom vám mohli nabídnout ochranu kupujícího. Výše uvedené údaje jsou předávány Důvěryhodným obchodům pouze v případě, že se aktivně rozhodnete využít ochranu kupujícího kliknutím na příslušně označené tlačítko v tzv. důvěryhodná karta (“Trustcard”). Pokud se rozhodnete využít tyto služby, další zpracování údajů probíhá na základě smlouvy uzavřené s Trusted Shops (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) za účelem registrace ochrany kupujícího a zabezpečení vaší objednávky, abyste může obdržet e-mailem pozvánku k napsání recenze o vašem nákupu.

Trusted Shops využívá poskytovatele služeb hostingu a sledování protokolů. Právním základem je v tomto ohledu čl. 6 sekce 1 písmeno f GDPR a oprávněným zájmem je zajistit bezporuchový provoz našeho webu. Související zpracování údajů může probíhat i ve třetích zemích (USA a Izrael). V případě Spojených států amerických byla zajištěna přiměřená úroveň ochrany údajů prostřednictvím Dohody o standardních doložkách o ochraně údajů a dalších smluvních opatření, v případě Izraele bylo vydáno rozhodnutí o přiměřenosti. Více informací naleznete zde.

9. Sociální média

9.1 Pluginy sociálních médií: Facebook (Meta)

Naše webové stránky využívají tzv pluginy (tlačítka) stránek sociálních sítí. Tyto zásuvné moduly jsou přístupné prostřednictvím HTML odkazu, který zajišťuje, že při návštěvě naší webové stránky obsahující takové zásuvné moduly (tlačítka) se nenaváže automatické přímé spojení se servery provozovatele sociální sítě. Po kliknutí na jedno z tlačítek (pluginů) se otevře nové okno prohlížeče zobrazující webovou stránku dané sociální sítě, kde můžete potvrdit použití daného tlačítka, např. „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“.

9.2 Naše činnost na stránkách sociálních sítí: Facebook

Pokud jste v tomto ohledu udělili souhlas na dané sociální síti (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), při návštěvě našeho účtu/profilu na výše uvedeném na sociálních sítích budou vaše údaje automaticky shromažďovány a ukládány pro účely webové analýzy a marketingové účely. Na základě těchto údajů jsou vytvářeny pseudonymní uživatelské profily. Lze je využít např. k zaúčtování tzv personalizované reklamy, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. K tomuto účelu se obvykle používají soubory cookie.
Podrobné informace o zpracování a používání vašich údajů jednotlivými stránkami sociálních sítí, stejně jako informace o vašich právech a možnosti konfigurace nastavení ochrany osobních údajů, jakož i kontaktní údaje pro dotazy, jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů jednotlivých sociálních sítí. vypsáno níže. Pokud v tomto ohledu potřebujete pomoc, můžete nás také kontaktovat.

Facebook (společnost Meta) je služba sociálních sítí poskytovaná společností Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Meta Platforms Ireland“). Automaticky zpracované informace o vaší aktivitě a používání naší fanpage na Facebooku (prostřednictvím Meta) se obvykle zasílají na server Meta Platforms Ireland, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 v USA a tam se ukládají. Ve vztahu k USA Evropská komise nevydala rozhodnutí potvrzující přiměřenost ochrany údajů. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí.

10. Naše kontaktní údaje a vaše práva

10.1 Vaše práva

Osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, mají následující práva:

v souladu s čl. 15 GDPR: právo získat informace o zpracování údajů v rozsahu uvedeném v tomto článku;
v souladu s čl. 16 GDPR: právo na opravu vašich nesprávných nebo neúplných osobních údajů;
v souladu s čl. 17 GDPR: tzv „právo být zapomenut“, tj. právo na výmaz osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud není nutné další zpracování:
uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
splnit zákonnou povinnost;
z důvodů veřejného zájmu;
zjišťování, vymáhání nebo obhajoba nároků;
v souladu s čl. 18 GDPR: právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud:
popíráte přesnost těchto osobních údajů;
zpracování je protiprávní a nesouhlasíte s jejich výmazem;
Vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro stanovení, uplatnění nebo obhajobu nároků;
vznesl jste námitku proti zpracování vašich údajů v souladu s čl. 21;
v souladu s čl. 20 GDPR: právo obdržet nám poskytnuté údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu a předat je jinému správci;
v souladu s čl. 77 GDPR: právo podat stížnost u dozorového úřadu

Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme osobní údaje způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro tento účel – s účinností do budoucna. Pokud ke zpracování dochází pro účely přímého marketingu, můžete své právo vznést kdykoli námitku. Pokud je zpracování prováděno pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Jakmile uplatníte své právo vznést námitku, nebudeme již vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy a právy, nebo pokud se jedná o zpracování za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Předchozí věta neplatí, pokud je zpracování údajů prováděno pro účely přímého marketingu. V takovém případě po podání námitky vždy zastavíme další zpracování vašich osobních údajů.

10.2 Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů, jakož i žádost o informace, opravu, omezení zpracování nebo výmaz údajů, jakož i odvolání souhlasu nebo vznesení námitky proti použití určitých údajů, kontaktujte prosím přímo správce údajů, jak je uvedeno na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.