fbpx

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů popisují pravidla pro zpracování informací o vás, včetně osobních údajů a cookies, tzn. cookies.


1. Obecná informace

 1. Tyto zásady se vztahují na webové stránky provozované na adrese URL: pouzitepc.cz 

 2. Provozovatelem webové stránky a správcem osobních údajů je: IT REMARKETING Łukasz Konecki Koźla 3/11, 00-234 Varšava

 3. E-mailová kontaktní adresa provozovatele: info@pouzitepc.cz

 4. Provozovatel je Správcem Vašich osobních údajů v souvislosti s údaji poskytnutými dobrovolně na Webu.

 5. Web používá osobní údaje pro následující účely:

  • Vedení newsletteru

  • Provozování systému komentářů

  • Vedení online chatových konverzací

  • Vyřizování dotazů přes formulář

  • Příprava, balení, expedice zboží

  • Realizace objednaných služeb

  • Prezentace nabídky nebo informací

 6. Web získává informace o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:

  1. Prostřednictvím údajů zadávaných dobrovolně do formulářů, které se zadávají do systémů Provozovatele.

  2. Ukládáním souborů cookie v koncových zařízeních (tzv. „cookies“).

2.Vybrané způsoby ochrany dat používané Provozovatelem

 1. Místa přihlašování a zadávání osobních údajů jsou chráněna v přenosové vrstvě (SSL certifikát). V důsledku toho jsou osobní údaje a přihlašovací údaje zadané na webové stránce šifrovány na počítači uživatele a lze je číst pouze na cílovém serveru.

 2. Operátor pravidelně mění svá administrátorská hesla.

 3. Důležitým prvkem ochrany údajů je pravidelná aktualizace veškerého softwaru, který Provozovatel používá ke zpracování osobních údajů, což znamená zejména pravidelné aktualizace programových komponent.

3. Hosting

 1. Web je hostován (technicky udržován) na serverech provozovatele: ovhcloud.com

4. Vaše práva a další informace o tom, jak jsou údaje používány

 1. V některých situacích má Správce právo předat Vaše osobní údaje dalším příjemcům, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi nebo pro splnění povinností pro Správce. To platí pro následující skupiny příjemců:

  • kurýři

  • platebních operátorů

  • provozovatelé online chatových řešení

 2. Vaše osobní údaje zpracovává Správce nejdéle po dobu nezbytně nutnou k výkonu souvisejících činností uvedených v samostatných předpisech (např. Pokud jde o marketingové údaje, údaje nebudou zpracovávány déle než 3 roky.

 3. Máte právo požadovat od Správce:

  • přístup k vašim osobním údajům,

  • jejich náprava,

  • vymazání,

  • omezení zpracování,

  • a přenositelnost dat.

 4. Máte právo vznést námitku proti zpracování uvedenému v bodě 3.3 c) proti zpracování osobních údajů za účelem výkonu oprávněných zájmů sledovaných Správcem, včetně profilování, přičemž právo vznést námitku nelze uplatnit, pokud existují platné právní předpisy. oprávněné důvody pro zpracování vašich zájmů, práv a svobod, zejména zjišťování, šetření nebo obhajování nároků.

 5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro provoz Webu.

 6. Ve vztahu k Vám mohou být činěny úkony spočívající v automatizovaném rozhodování, včetně profilování za účelem poskytování služeb dle uzavřené smlouvy a za účelem provádění přímého marketingu Správcem.

 7. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí ve smyslu ustanovení o ochraně osobních údajů. To znamená, že je neposíláme mimo Evropskou unii.

5. Informace ve formulářích

 1. Webové stránky shromažďují informace poskytnuté dobrovolně uživatelem, včetně osobních údajů, pokud jsou poskytnuty.

 2. Web může ukládat informace o parametrech připojení (časové razítko, IP adresa).

 3. Webová stránka může v některých případech ukládat informace usnadňující propojení údajů ve formuláři s e-mailovou adresou uživatele vyplňujícího formulář. V tomto případě se e-mailová adresa uživatele zobrazí uvnitř adresy URL stránky obsahující formulář.

 4. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. pro zpracování poptávky služby nebo obchodního kontaktu, registrace služby apod. Pokaždé, když kontext a popis formuláře jasně informuje, k čemu slouží pro.

6. Protokoly správce

 1. Informace o chování uživatelů na webu mohou podléhat protokolování. Tyto údaje slouží ke správě webu.

7. Relevantní marketingové techniky

 1. Provozovatel využívá statistickou analýzu návštěvnosti webu prostřednictvím Google Analytics (Google Inc. se sídlem v USA). Provozovatel neposkytuje provozovateli této služby osobní údaje, ale pouze anonymizované informace. Služba je založena na používání cookies na koncovém zařízení uživatele. Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděných reklamní sítí Google, uživatel může prohlížet a upravovat informace odvozené z cookies pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/

 2. Provozovatel používá remarketingové techniky, které umožňují přiřazovat reklamní sdělení k chování uživatele na webu, což může vyvolávat iluzi, že osobní údaje uživatele slouží k jeho sledování, ale v praxi nedochází k předávání osobních údajů od Provozovatele provozovatelům reklamy. Technologickou podmínkou pro takové činnosti je povolení cookies.

8. Informace o cookies

 1. Web používá soubory cookie.

 2. Soubory cookie (tzv. „cookies“) jsou IT data, zejména textové soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele Webu a jsou určeny pro používání stránek Webu. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.

 3. Subjektem, který umísťuje cookies na koncové zařízení Uživatele Webu a získává k nim přístup, je provozovatel Webu.

 4. Soubory cookie se používají pro následující účely:

  1. udržování relace uživatele Webu (po přihlášení), díky kterému uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Webu;

  2. dosažení cílů uvedených výše v části „Důležité marketingové techniky“;

 5. Webová stránka používá dva základní typy souborů cookie: soubory cookie relace a trvalé soubory cookie. Relační cookies jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). Trvalé soubory cookie jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souboru cookie nebo do doby, než je Uživatel smaže.

 6. Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé webových stránek mohou v tomto ohledu změnit nastavení. Webový prohlížeč umožňuje smazat soubory cookie. Je také možné automaticky blokovat soubory cookie. Podrobné informace k tomuto tématu naleznete v nápovědě nebo dokumentaci webového prohlížeče.

 7. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.

 8. Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení Uživatele Webu mohou využívat i subjekty spolupracující s provozovatelem Webu, zejména tyto společnosti: Google (Google Inc. se sídlem v USA), Facebook (Facebook Inc. se sídlem v USA), Twitter ( Twitter Inc. se sídlem v USA).

9. Správa cookies – jak vyjádřit a odvolat souhlas v praxi?

 1. Pokud si uživatel nepřeje přijímat cookies, může změnit nastavení prohlížeče. Vyhrazujeme si, že deaktivace souborů cookie nezbytných pro procesy ověřování, zabezpečení, zachování uživatelských preferencí může ztížit a v extrémních případech může znemožnit používání webových stránek.

 2. Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte ze seznamu níže webový prohlížeč, který používáte, a postupujte podle pokynů:


  Mobilní zařízení: