Statut

Pravidla internetového obchodu: pouzitepc.cz

Následující Pravidla definují všeobecné obchodní podmínky platné v našem internetovém obchodě dostupném na adrese: pouzitepc.cz 

Prodejnu provozuje firma  IT REMARKETING Ulice Koźla 3/11, 00-234 Varšava, Polsko.
Daňové identifikační číslo EU: PL5252259214

1. Platnost předpisů

Pravidla se vztahují na všechny objednávky zadané spotřebiteli a podnikateli prostřednictvím našeho internetového obchodu.

Podle Čl. Spotřebitelem je podle § 22 občanského zákoníku fyzická osoba, která uzavírá s podnikatelem právní obchod, který přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností.

Podle Čl. 43 občanského zákoníku fyzická osoba, právnická osoba a organizační složka, která není právnickou osobou, kterou zákon uznává jako způsobilou k právním úkonům, podnikání nebo výkonu povolání vlastním jménem.

Jiná nebo dodatečná Pravidla a Všeobecné obchodní podmínky používané Podnikateli se neuplatní – stanou se součástí smlouvy pouze tehdy, když s tím výslovně písemně souhlasíme.

2. Uzavření kupní a prodejní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena se společností IT REMARKETING.

Prezentace produktů v našem internetovém obchodě představuje výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku. Chcete-li podat nabídku na nákup produktů, musíte zadat objednávku. Pomocí mechanismů dostupných v našem obchodě můžete vložit produkty, které si vyberete, do košíku a zadat nákupní nabídku. Košík a údaje zadané do formulářů lze před zadáním objednávky upravit pomocí dostupných funkcí a zpráv zobrazených během procesu objednávky.

Kliknutím na tlačítko potvrzení a pokladna na stránce se souhrnem objednávky odešlete objednávku na produkty ve vašem košíku. Po zadání objednávky od nás obdržíte e-mail s potvrzením přijetí objednávky a jejím přijetím ke zpracování. Po obdržení této zprávy je kupní smlouva uzavřena.

3. Pravidla pro konsolidaci smlouvy

Obsah smlouvy ukládáme a údaje o objednávce a naše předpisy vám zašleme e-mailem. Informace o objednávce si můžete také zkontrolovat ve svém zákaznickém účtu. Předpisy jsou rovněž zpřístupněny na webových stránkách našeho internetového obchodu způsobem, který umožňuje pořizování, reprodukci a záznam jeho obsahu.

4. Dodávka produktů

Objednané produkty jsou doručovány prostřednictvím kurýrních společností, které s námi spolupracují. Podrobné informace v tomto ohledu naleznete při zadávání objednávky a ve speciální záložce informací na webových stránkách našeho obchodu.

5. Platby

V našem internetovém obchodě jsou dostupné následující způsoby platby:

Platba kartou nebo na dobírku.

Elektronické platby (e-platby) prostřednictvím online platební služby PayU

Platba klasickým převodem na bankovní účet našeho obchodu. Pokud zvolíte tento způsob platby, zašleme vám údaje o převodu e-mailem po zadání objednávky. Objednávka bude zpracována po připsání celé částky požadované platby za objednávku na náš účet.

Podrobné informace o možných platebních metodách, včetně online platebních služeb integrovaných s naším obchodem a dostupných typech elektronických plateb, jakož i případných dodatečných nákladech, jsou uvedeny při zadávání objednávky a na webových stránkách našeho obchodu ve zvláštní informační záložce týkající se platebních metod.

6. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy v souladu s informacemi obsaženými v oznámení o právu na odstoupení od smlouvy.

7. Výhrada vlastnictví zboží

Produkty objednané v obchodě zůstávají naším majetkem až do úplného zaplacení prodejní ceny.

8. Poškození způsobené během přepravy

Při nákupu v naší prodejně vždy neseme riziko náhodného poškození nebo ztráty zboží během přepravy. Pokud jsou objednané produkty dodány s viditelným poškozením při přepravě, nahlaste tuto závadu co nejdříve dodavateli a kontaktujte nás. Pokud nás ohledně takové stížnosti nenahlásíte nebo nás nekontaktujete, nebude to mít vliv na vaše práva (popsaná níže v sekci Stížnosti) a jejich řešení. Rychlejší hlášení nám však pomáhá vymáhat nároky vůči přepravci nebo pojistiteli zásilky.

9. Reklamace: soulad zboží se smlouvou/vady

Jsme povinni dodat zboží bez vad. V případě nesouladu zboží se smlouvou má Spotřebitel práva uvedená v kapitole 5a zákona o právech spotřebitele. Za podmínek tam uvedených může spotřebitel požadovat opravu nebo výměnu zboží, které je v rozporu se smlouvou, nebo podat prohlášení o snížení ceny zboží nebo odstoupit od smlouvy. Odpovídáme za nesoulad zboží se smlouvou zveřejněnou do 2 let od jeho dodání, pokud jsme u zboží neuvedli delší dobu trvanlivosti – v tomto případě platí lhůta delší.

V případě rozporu zboží se smlouvou se výše uvedená ustanovení ohledně spotřebitele vztahují i ​​na fyzickou osobu uzavírající smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, když z obsahu této smlouvy vyplývá, že se nejedná o profesní charakter pro tuto osobu vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněný na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o ekonomické činnosti.

Stížnosti lze podávat:

e-mailem na adresu: info@pouzitepc.cz

Prostřednictvím formuláře reklamace produktu na adrese: https://pouzitepc.cz/reklamace-zbozi/

Informace týkající se případné dodatečné záruky a jejích podrobných podmínek jsou vždy přiloženy k produktu a jsou dostupné na informačních stránkách internetového obchodu.

10. Služby poskytované elektronicky

Pro využívání našeho internetového obchodu včetně prohlížení sortimentu a objednávek je nutné mít multimediální zařízení s nainstalovaným webovým prohlížečem a přístupem na internet a e-mail. Doporučujeme povolit JavaScript a soubory cookie v nastavení prohlížeče. Uživatelé jsou povinni používat internetový obchod v souladu se zákonem a osvědčenými postupy a poskytování nelegálního obsahu je zakázáno.

Přijímáme veškerá nezbytná opatření k zajištění plně správného fungování webových stránek a rozhraní našeho internetového obchodu v rozsahu vyplývajícím z aktuálních technických znalostí a zavazujeme se v přiměřené době odstraňovat jakékoliv nesrovnalosti a technické problémy nahlášené uživateli. Výše uvedené platí i pro možnost přihlášení k odběru newsletteru nebo volitelnou možnost vytvoření zákaznického účtu – pokud jsou tyto služby poskytovány v rámci našeho obchodu. O zjištěných nesrovnalostech nebo přerušeních fungování webových stránek a služeb našeho internetového obchodu nás můžete informovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě výše. Při hlášení nesrovnalostí souvisejících s technickým fungováním webových stránek internetového obchodu prosím uveďte druh a datum vzniku nesrovnalosti.

11. Kodex správné praxe

Dobrovolně jsme přijali „kritéria kvality důvěryhodných obchodů“, která jsou k dispozici zde

12. Mimosoudní řešení sporů

Rádi bychom Vás informovali, že Spotřebitelé mají možnost využít mimosoudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání reklamací.

Navíc na: http://ec.europa.eu/consumers/odr Spotřebitelé mají přístup k online platformě pro řešení spotřebitelských sporů (tzv. platforma ODR). Platforma ODR je vícejazyčný interaktivní web určený spotřebitelům a podnikatelům hledajícím mimosoudní řešení sporů z uzavření kupní smlouvy na dálku nebo smlouvy o poskytování služeb.

Využití výše uvedených mimosoudních způsobů vymáhání pohledávek a řešení sporů je dobrovolné a lze jej provádět pouze v případě, že s tím souhlasí obě strany sporu (spotřebitel i prodávající).

13. Závěrečná ustanovení

Žádné z ustanovení těchto Pravidel nemá za cíl porušovat zákonná práva Spotřebitele. V případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními těchto nařízení a právy spotřebitelů vyplývajícími z obecně platných ustanovení budou vždy namísto napadených ustanovení nařízení platit zákonná ustanovení.

V případě podnikatelů se na všechny smlouvy uzavřené s námi vztahuje polské právo s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

V případě Podnikatelů, veřejnoprávních právnických osob nebo samostatných veřejnoprávních subjektů bude soud příslušný k řešení případných sporů ze smluvních vztahů mezi námi a vámi soudem příslušným pro naše sídlo. Předchozí věta se nevztahuje na fyzické osoby, které uzavírají smlouvu přímo související s jejich podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že se nejedná o osoby profesionálně, vyplývající zejména z předmětu jejich činnosti, uzavřené a dostupné na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikání.